Вітаю Вас, Гість

Пріоритетні напрями виховної роботи школи:

Громадянське виховання: формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, особистості, спрямованої на розвиток демократичного громадського суспільства в Україні.

Сприяння творчому розвитку особистості: розвиток пізнавальних інтересів учнів у певній галузі знань, сприяння інтелектуальному, емоційному та естетичному розвитку школярів, залучення до науково-технічної художньої, декоративно-ужиткової творчості, еколого-натуралістичної, туристично-краєзнавчої, фізкультурно-спортивної діяльності.

Родинно-сімейне виховання: гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах, формування моральних цінностей, створення сприятливої атмосфери в сім`ї, залучення до традицій родинно-побутової культури, активна участь у всенародних і сімейних святах.

Військово-патріотичне виховання: забезпечення морально-політичної та практичної підготовки щодо виконання обов’язку – захисту незалежної Батьківщини, військової служби у збройних силах України.

Національно-патріотичне виховання: успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних відносин, залучення молоді до національної світової культури.

Трудове виховання: формування творчої працелюбної особистості, свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства, готовності до життєдіяльності і праці в сучасних умовах.

Художньо-естетичне виховання: формування основ естетичної культури, естетичного сприймання та емоційного ставлення до прекрасного, духовне збагачення учнів, розширення їхнього світогляду.

Моральне виховання: прищеплення і розвиток моральних почуттів, міцних переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, виховання свідомої дисципліни та організованості, громадської та соціальної відповідальності, непримиренності до аморальних вчинків.

Екологічне виховання: забезпечення юного покоління знаннями про взаємозв’язок природи й суспільства, формування розуміння природи як першооснови існування людини, а людини – як частини природи, виховання почуття відповідальності за навколишнє середовище як загальнолюдської цінності, любові до природи.

Формування здорового способу життя: забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорона та зміцнення їхнього здоров’я, формування фізичних здібностей особистості,виховання потреби в регулярних заняттях фізичною культурою, пропаганда здорового способу життя, залучення дітей до різних видів спортивно-фізкультурної діяльності.

Превентивне виховання: реалізація заходів, спрямованих на запобігання злочинам і злочинності, удосконалення способу життя учнів без порушень норм моралі, поліпшення роботи з підлітками з девіантною поведінкою, організація змістовного дозвілля, профілактика дитячої бездоглядності, правильне статеве виховання.